เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาโท-เอก และ ปริญญาเอก ภาคการศึกษา 3/2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาโท-เอก และ ปริญญาเอก ภาคการศึกษา 3/2561

หลายสาขาวิชา ด้านสังคมและภาษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มีทุนวิจัยและทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน

สมัครได้ทาง https://grad.wu.ac.th/apply-now/ 

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 มกราคม 2562

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *